Forum MAZURY.INFO.PL
założone 15 maja 2008r.

Kanał Elbląski - Kanał Elbląski do remontu

mazury.info.pl - 2011-07-04, 23:41
Temat postu: Kanał Elbląski do remontu
Cytat:
Elbląskiego. Remont rozpocznie się w sierpniu, potrwa trzy lata. Będzie kosztował 95 mln zł. Większa część tej kwoty, ok. 57 mln zł, będzie pochodziła ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Burmistrz Ostródy Olgierd Dąbrowski nazwał podpisanie umowy "wielkim świętem dla Ostródy", która pretenduje do miasta pobytowego na Euro 2012. - Ostróda od wojny szczyciła się kanałem i promowała nim. Wyremontowany kanał będzie dźwignią naszej turystyki – powiedział Dąbrowski.

Kanał elbląski jest unikatowym zabytkiem hydrotechnicznym – pływające po nim statki dzięki systemowi pięciu pochylni i wyciągów mechanicznych o napędzie wodnym w pewnych odcinkach "płynął po trawie" tzw. są ciągnięte na specjalnych wózkach. Podobnej atrakcji turystycznej nie ma w Europie i na świecie, istniejące podobne kanały, np. w Belgii czy Stanach Zjednoczonych są w znacznym stopniu przebudowane. W ostatnich latach kanał w sezonie turystycznym przepływa kilkadziesiąt tysięcy osób.


- Jako administrator mamy z kanałem dużo kłopotów. Gros środków, jakie mamy przez lata szło na to, żeby pochylnie w ogóle mogły funkcjonować. Erozja rzeczna na kanale jest bardzo duża i powoduje zamulania, trzeba wymieniać liny, naprawiać wozy i torowiska, gruntowny remont jest po prostu konieczny – powiedziała podczas podpisywania umowy dyrektor gdańskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Halina Czarnecka.

Prace na kanale rozpoczną się już w drugiej połowie sierpnia. Kierownik zarządzająca projektem Anna Cieśla poinformowała, że już trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy prac polegających na odmulaniu kanału w trzech odcinkach: poniżej śluzy Zielona, w kierunku jeziora Dauby i kanału Bartnickiego. Potrwają one do końca listopada.

- W roku 2012 będziemy pracować od września, by nie utrudniać ruchu turystycznego, zwłaszcza, że będzie to czas Euro 2012, a Ostróda pretenduje do miana miasta pobytowego. W 2013 roku prace będą prowadzone na większości odcinków, ale pewne fragmenty, na których nie będzie akurat remontu, będą udostępnione turystom – powiedziała Cieśla. Dodała, że prace remontowe zakończą się do grudnia 2014 roku.

Za najważniejszą część prac remontowych Czarnecka uznała kompleksową przebudowę wszystkich pięciu pochylni tj. Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. - To są unikaty, kanały i jeziora są powszechne, pochylni nie ma nigdzie indziej – podkreśliła Czarnecka.

Na pochylniach zostaną zamontowane urządzenia elektryczne, które pozwolą na mechaniczne uruchamianie urządzeń, teraz obsługiwanych wyłącznie manualnie. Bedą one tak zamontowane, by nie ingerować w mechanizmy zabytkowe. Pochylnie zostaną oświetlone, a w Buczyńcu zostanie zbudowany budynek, w którym znajdzie się mieszcząca się teraz na strychu Izba Historyczna kanału. Będą w niej prezentowane m.in. formy odlewnicze urządzeń pochylni oraz dokumenty dotyczące budowy kanału, w tym te z oryginalnymi podpisami jego budowniczego Georga Jacoba Steenke. W Buczyńcu zostanie także zbudowana sala, w której będą wyświetlane prezentacje multiimedialne o kanale.

Na pozostałych odcinkach kanał będzie odmulony, umocnione zostaną jego brzegi. W czasach napraw kanał na danych odcinkach będzie zamknięty.

Z takiego trybu remontu kanału nie są zadowoleni przedsiębiorcy, którzy przewożą po kanale turystów. Ich zdaniem taki tryb remontu uniemożliwi im zarobkowanie. Pracownicy gdańskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreślają jednak, że w innym trybie nie dałoby się przeprowadzić tak poważnego remontu. „Jesteśmy zobligowani terminami. Żeby wyremontować kanał raz a dobrze, trzeba go na pewien czas po prostu zamknąć” – powiedziała PAP Cieśla dodając, że tego rodzaju roboty można wykonywac wyłącznie od wiosny do jesieni.

Liczący ponad 150 km długości kanał Elbląski (zwany tez Ostródzko-Elbląskim) jest najdłuższym polskim kanałem i jedynym tego rodzaju zabytkiem hydrotechnicznym w kraju i na świecie. W styczniu prezydent Bronisław Komorowski wpisał go na listę Pomników Historii.

Źródło

piotrb - 2011-10-20, 18:43
Temat postu: Re: Kanał Elbląski do remontu
no, no, jeśli tak to ciekawie to pogłębianie wygląda, okurat tamtędy jeżdże na działkę i będąc 2 tyg temu nie widziałem żadnego sprzętu do pogłębiania, jedynie paru gości coś majstrujących przy brzegach....chyba że to cyborgi cy cuś... :mrgreen:
mazury.info.pl - 2012-04-29, 01:10

Cytat:
Na Kanale Elbląskim rozpoczął się w sobotę sezon żeglugowy. Po raz pierwszy po zimowej przerwie, statki wycieczkowe przewożą pasażerów z Ostródy w stronę Elbląga.

Jak poinformowano w biurze Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej zainteresowanie inauguracyjnymi sezon
rejsami było tak duże, że trzeba było zorganizować dodatkowe wycieczki. Statki oprócz najdłuższej trasy
z Ostródy do Elbląga, której pokonanie zajmuje 10 godzin, będą także pływać na szlaku z Ostródy do Miłomłyna oraz z Ostródy do Starych Jabłonek.

Jednak to właśnie podczas najdłuższego rejsu z Ostródy do Elbląga pasażerowie będą mogli zobaczyć jedyny na świecie czynny do dziś cały system śluz oraz pochylni. To właśnie dzięki temu hydrotechnicznemu rozwiązaniu statki mogą pokonywać ponad 100 metrową różnicę poziomów pomiędzy Ostródą a Elblągiem.

Tegoroczny sezon żeglugowy na Kanale Ostródzko-Elbląskim będzie ostatnim przed dwuletnią przerwą. Od 17 września tego roku rozpocznie się remont kanału. Jednostki nie będą pływać tym szlakiem, ale możliwe będą rejsy po Pojezierzu Ostródzko-Iławskim.
onet.pl
Maca - 2012-06-21, 16:51

Na Sailforum kolega pisał że właśnie pogłębiany jest odcinek kanału iławskiego za jeziorem Duba, w piątek będę płynął do Ostródy i opiszę jak się sprawa ma, zdjęcia też będą .
familiant - 2014-03-09, 15:30

Przedłuża się rewitalizacja Kanału Elbląskiego
Cytat:
Przedłuża się rewitalizacja Kanału Elbląskiego

Z powodu przedłużających się prac remontowych na Kanale Elbląskim w tym sezonie nie będzie możliwe uprawianie żeglugi na odcinku z pochylniami oraz między śluzami Miłomłyn i Zielona. Wodniacy będą mogli pływać po całej długości tego kanału dopiero w 2015 roku.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował, że w tegorocznym sezonie nawigacyjnym wyłączony będzie z żeglugi odcinek od pochylni Całuny do Buczyńca oraz od śluzy Miłomłyn do śluzy Zielona w kierunku jeziora Drwęckiego. Jest to spowodowane trwającą od ubiegłego roku rewitalizacją kanału.


Po­cząt­ko­wo pla­no­wa­no, że ca­łość prac re­mon­to­wych za­koń­czy się do grud­nia 2014 roku, ale po­chyl­nie - naj­więk­sza atrak­cja ka­na­łu - miały zo­stać udo­stęp­nio­ne że­gla­rzom już w maju tego roku.

Rzecz­nik RZGW w Gdań­sku Bo­gu­sław Pin­kie­wicz po­wie­dział, że prace prze­dłu­ża­ją się, bo wy­ko­naw­ca na­tra­fił na trud­no­ści, któ­rych nie prze­wi­dzia­no. Po spusz­cze­niu wody oka­za­ło się, że część XIX-wiecz­nych urzą­dzeń jest w gor­szym sta­nie niż się spo­dzie­wa­no. W do­dat­ku do­ku­men­ta­cja za­byt­ko­we­go ka­na­łu była nie­kom­plet­na lub roz­pro­szo­na po mu­ze­ach.

Jak dodał re­wi­ta­li­za­cja po­win­na za­koń­czyć się do maja 2015 roku. - Chce­my, żeby kanał zo­stał udo­stęp­nio­ny na całej dłu­go­ści przed przy­szło­rocz­nym se­zo­nem na­wi­ga­cyj­nym, ale bio­rąc pod uwagę do­tych­cza­so­we do­świad­cze­nia trud­no za­gwa­ran­to­wać to na 100 pro­cent - oce­nił rzecz­nik.
Dotychczas zakończono przebudowę kanału na szlakach żeglownych: Miłomłyn-Ostróda-Stare Jabłonki, Miłomłyn-Iława oraz Jeziora Ruda Woda-Jezioro Bartężek. Przebudowano śluzy Ostróda i Mała Ruś, mają być one udostępnione w maju 2014 roku.
Trwa natomiast przebudowa i automatyzacja kolejnych dwóch śluz - Miłomłyn i Zielona. Do wykonania pozostała odbudowa pięciu zabytkowych pochylni: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Do końca roku ma zostać pogłębiony odcinek między pochylniami. Obiekty kanału trzeba też będzie oznakować turystycznie.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego ma poprawić warunki żeglugowe i bezpieczeństwo wodniaków. Prace mają kosztować ok. 115 mln zł i są dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność drogi wodnej, po której w minionych latach pływało statkami turystycznymi nawet 60 tys. pasażerów rocznie.

Zbudowany w latach 1844-72 Kanał Elbląski jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu do dzisiaj systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw. suchym grzbietem. Jednostki pływające, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, poruszanych napędem wodnym.

Kanał łączy jeziora zachodnich Mazur z Zalewem Wiślanym. Z odgałęzieniami ma ponad 150 km długości i jest najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski umieścił go na liście Pomników Historii. Samorządy 11 gmin położonych nad kanałem rozpoczęły starania o wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło
ModEdit: zastąpiłem link cytatem

don alonso - 2014-03-09, 19:25

Czy w grudniu 2014 czy maju 2015 niewielka różnica, bo to akurat martwy sezon w nawigacji. Ale cieszy każda inwestycja w drogi wodne. Tym bardziej, że Odra nie jest żeglowna na całej długości. Dzisiaj próg śluzy w Brzegu wystawał 10 cm nad wodę. Przejść się nie da :(
MirekMors - 2014-03-09, 20:38

Na zbiorniku Czorsztyńskim na Dunajcu też nisko. A to dopiero marzec. Śniegu też właściwie nie ma.
familiant - 2015-01-11, 09:47

jest dobrze
.http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/UW/komunikat%20specjalny.pdf

extant - 2015-01-11, 10:59

O... no to trzeba zacząć już myśleć o odwiedzinach kanału Elbląskiego w tym sezonie. :-)
familiant - 2015-03-30, 12:06

Jak poinformował rzecznik gdańskiej RZGW Bogusław Pinkiewicz, żegluga na całej długości Kanału Elbląskiego, łącznie z odcinkami między pięcioma pochylniami, będzie możliwa od 1 czerwca.
http://wiadomosci.onet.pl...laskiego/gz0sr1

Cytat:
Kończy się - trwająca od 2011 roku - rewitalizacja Kanału Elbląskiego. Ta unikatowa ze względu na system zabytkowych pochylni droga wodna zostanie udostępniona do żeglugi od początku czerwca - zapowiedział Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jak poinformował rzecznik gdańskiej RZGW Bogusław Pinkiewicz, żegluga na całej długości Kanału Elbląskiego, łącznie z odcinkami między pięcioma pochylniami, będzie możliwa od 1 czerwca. Natomiast już na 20 kwietnia zaplanowano otwarcie sezonu żeglugowego poza tzw. odcinkiem pochylniowym. Jak zaznaczył rzecznik, informacje o godzinach otwarcia tej trasy wodnej zostaną opublikowane przez RZGW w komunikacie żeglugowym, prawdopodobnie jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Z powodu kompleksowej rewitalizacji Kanał Elbląski był zamknięty dla wodniaków od jesieni 2012 r., ale pierwsze prace przy odmulaniu szlaku wodnego prowadzono już od sierpnia 2011 r. Dotychczas pogłębiono dno i wzmocniono brzegi na odcinkach: Miłomłyn–Jezioro Drużno, Miłomłyn–Ostróda-Stare Jabłonki, Miłomłyn–Iława oraz między jeziorami Ruda Woda i Bartężek. Przebudowano i zautomatyzowano śluzy w Ostródzie, Zielonej, Małej Rusi i Miłomłynie.

Kończą się prace przy remoncie pochylni: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny. Trwają tam jeszcze prace porządkowe, rozruch urządzeń i odbiory przez służby techniczne. W połowie maja RZGW powinna uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie tego odcinka.

Rewitalizacja ma poprawić warunki żeglugowe i bezpieczeństwo wodniaków. Dotychczas kosztowała ok. 99 mln zł. Całkowita wartość projektu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jest szacowana na 115 mln zł. Inwestycja powinna zwiększyć atrakcyjność drogi wodnej, po której w minionych latach pływało statkami turystycznymi nawet 60 tys. pasażerów rocznie.

Zbudowany w latach 1844-81 Kanał Elbląski - nazywany początkowo Oberlandzkim - jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw. suchym grzbietem. Statki i jachty, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne.

Kanał łączy jeziora zachodnich Mazur z Zalewem Wiślanym. Ma ponad 151 km i jest najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce. W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski umieścił go na liście Pomników Historii. Samorządy gmin położonych nad Kanałem starają się o wpisanie systemu zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W październiku ub. roku skierowały wniosek w tej sprawie do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

(bs)

extant - 2015-03-30, 12:35

I to jest dobra wiadomość :-) ... a tym lepsza, że opublikowana 30 marca, a nie 1 kwietnia. ;-)
darkor54 - 2015-03-30, 14:57

extant napisał/a:
I to jest dobra wiadomość :-) ... a tym lepsza, że opublikowana 30 marca, a nie 1 kwietnia. ;-)

No nie wiem czy taka dobra ;-) - będziemy musieli się zrzucić na brązowe spodnie dla Mirka bo będzie miał już czym dopłynąć na Zatokę Gdańską... :-P

MirekMors - 2015-03-30, 15:24

:-> A żebyś wiedział - dziś mi się śniło jak wypływam na zatokę. Szczegóły przemilczę ;-)
Ps. O ile Funyo mi wyczarteruje

extant - 2015-03-30, 17:09

MirekMors napisał/a:
... dziś mi się śniło jak wypływam na zatokę. Szczegóły przemilczę ;-) ...

Oj, nie bądź taki i napisz co Ci się śniło ;-) ... krakeny, węże morskie, czy też coś jeszcze gorszego ?? :mrgreen:

funyo - 2015-03-30, 23:45

Pewnie Syreny ;-)
A co do czarteru, to z pewnością znajdziesz jakieś argumenty, żeby mnie przekonać :mrgreen:

mazury.info.pl - 2015-04-09, 18:14

Cytat:
Od czerwca 2015, zrewitalizowany zabytkowy Kanał Elbląski będzie służył wodniakom. Trzy lata temu wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Halina Czarnecka, złożyły podpisy pod porozumieniem, które umożliwiło realizację projektu o nazwie Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki.
Idea budowy tego historycznego szlaku żeglugowego powstała w głowie Fryderyka Wilhelma II, który uznał za celowe z punktu widzenia gospodarczego, połączenie drogą wodną Prus Wschodnich z Bałtykiem. Dzisiejszy, cenny zabytek techniki, pomnik historii ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta RP, jeden z laureatów plebiscytu na siedem cudów Polski, zgłoszony do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – jest najdłuższym kanałem wodnym w kraju. Zrewitalizowany, ma wielką wartość turystyczną. Odpowiednio promowany, przyciągnie żeglarską brać z całej Europy, będzie jedyną tego typu działającą atrakcją turystyczną na świecie pod względem technicznym i krajoznawczym. Łączy przeprawę wodną i lądową specjalnymi pochylniami i śluzami wodnymi. Jednostki wodne nie tylko płyną, lecz także toczą się lądem pokonując wzniesienia dzielące akweny. Platformy, na których umieszczane są statki poruszają się po szynach dzięki mechanizmom wprawianym w ruch energią wody.

Obecny etap prac rewitalizacyjnych umożliwiający bezpieczną żeglugę, prowadzony w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, kosztował 115 mln zł. Na tę kwotę złożyło się dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 48 mln zł, za poprawność inwestycji dokonanych przy zaangażowaniu tych środków odpowiada Polska Organizacja Turystyczna, Instytucja Wdrażająca dla Działania 6.4. POIG. Pozostała część wydatkowanych sum pochodzi z budżetu państwa, została uwzględniona w planach finansowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. POT pilnuje jedynie środków EFRR. Zgromadzony budżet przeznaczony został na poprawę funkcjonalności toru wodnego, pochylni oraz śluz, w tym przebudowę Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych i automatyzację śluz, odbudowę pochylni oraz zagospodarowanie nabrzeży, a także między innymi rozbudowę Izby Historii Kanału wraz z oznakowaniem turystycznym.

Źródło: Newsletter POT

MirekMors - 2015-06-03, 09:17

Wczoraj wymacałem odcinek z Ostródy na j. Ruda Woda. Dosłownie. Co kilka minut podbijało mi ster na kłodach. Do znudzenia. Zanurzenie steru 1,2 m. Na tym odcinku tylko środkowa część jest wyremontowana i tam było spokojnie. Generalnie głębokości od 1 do 1,8 m. Przed śluzą Miłomłyn wyremontowane nabrzeże do cumowania a przy nim głębokość 0,6 m ! Trzeba iść samym środkiem - 1 m. Bardzo dziwne uczucie, gdy wpływa się do tak wąskiej śluzy.
piotrb - 2015-06-03, 13:16

jak dla mnie to nie był remont tylko kosmetyka, ja nie zauważyłem różnicy w głębokości przed remontem i po remoncie, zatopione gałęzie jak leżały na dnie tak leżą...
Mirku, nie wspomniałeś o slipie w Miłomłynie z przeznaczeniem dla kajaków lub plażowiczów ;-)

mazury.info.pl - 2015-06-03, 13:20

:shock: Dosyć kosztowna kosmetyka. To co konkretnie tam zrobiono?
piotrb - 2015-06-03, 13:37

na odcinku Miłomłyn/Dauby/Jeziorak... postawili odsysarkę (czy jak to się nazywa)mułu, która "czyściła" dno parę miesięcy :mrgreen:
zrobili: wyremontowali most nad kanałem Jeziorak-Dauby, kanał pogłębili ;-) ;-) , wyremontowali śluzę w Miłomłynie (poważnie), zrobili przystań w Miłomłynie i nawet ładnie to wygląda, pewnie by było wszystko super gdyby nie slip, jest krótki i chyba za wazki aby w nim manewrować przyczepą. Kanał w kierunku Elbląga, wyremontowane pochylnie, po remoncie jeszcze tam nie byłem więc się nie wypowiadam.

MirekMors - 2015-07-08, 00:10

Slip w Miłomłynie nadaje się dla łódek wędkarskich. Pływam ostatnio dużo kanałami Iława-Ostróda-Szelągi- Małdyty. Codziennie widzę świeżo padnięte drzewa. Aż robi się nieswojo, gdy widzę świeżutko położone drzewo w miejscu, które wczoraj przepływałem. I czy nie taniej, wygodniej i bezpieczniej nie jest wycięcie takiego drzewa puki stoi ? Wiem - głupie pytanie.
extant - 2015-07-08, 08:31

MirekMors napisał/a:
... Codziennie widzę świeżo padnięte drzewa. Aż robi się nieswojo, gdy widzę świeżutko położone drzewo w miejscu, które wczoraj przepływałem. I czy nie taniej, wygodniej i bezpieczniej nie jest wycięcie takiego drzewa puki stoi ? Wiem - głupie pytanie.

Pytanie wcale nie jest głupie, tylko zadane zostało zupełnie... w niewłaściwym miejscu. :-/

pough - 2015-07-14, 17:56

Z powodu niskiego stanu wody rejsy pomiędzy Ostródą a Elblągiem wstrzymane. Pływać można tylko na wybranych fragmentach trasy.
familiant - 2017-04-27, 16:36

http://www.gdansk.rzgw.go...ikat%2012_4.pdf
pochylnia Oleśnica nieczynna do odwołania. 160 lat działało, nasi wzieli się za remont i wyszło jak zwykle

MirekMors - 2017-04-27, 17:50

Na początku też joby miałem napisać. Na szczęście powstrzymałem się bo :
te koła nie były wymieniane i mają 160 lat. Za SF.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group